Minna Arve.
01.06.2020

Yhdessä kohti hiilineutraalia Turkua 2029

Me Turussa olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoisen, mutta saavutettavissa olevan tavoitteen olla hiilineutraali alue vuoteen 2029 mennessä ja ilmastopositiivinen siitä eteenpäin. Toteutamme kaupunginvaltuuston hyväksymää ilmastosuunnitelmaa määrätietoisesti ja vähennämme vauhdilla päästöjämme. Emme kuitenkaan saavuta hiilineutraaliutta pelkästään omien toimiemme avulla, vaan toteutamme sitä yhdessä yritysten, yhteisöjen, yhteistyökumppaneidemme ja kaikkien turkulaisten kanssa.

Kestävillä energiaratkaisuilla on merkittävä rooli matkassamme kohti hiilineutraalia Turkua. Oma energiayhtiömme Turku Energia on jo vuosien ajan panostanut vahvasti uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen ja päästöjen vähentämiseen nopeimpien edelläkävijöiden joukossa Suomessa. Yhdessä osakkuusyhtiöidensä kanssa Turku Energia on lisännyt merkittävästi tuuli-, vesi- ja aurinkovoiman sekä hukkalämmöllä ja biopolttoaineilla tuotetun energian määrää ja korvannut fossiilisia polttoaineita.

Panostukset ja investoinnit uusiutuvaan energiantuotantoon ovat kantaneet jo pitkään hedelmää. Vuoden loppuun mennessä Turku Energian kaukolämmöstä ja sähköstä jo 70 % on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, ja seudulliset kaukolämmön hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet 2000-luvun aikana merkittävästi, 50 000 suomalaisen asumisesta ja muusta kulutuksesta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen määrän verran.

Kesällä pääsemme todistamaan historiallista hetkeä, kun Turun Seudun Energiatuotannon omistaman Naantalin voimalaitoksen kaksi kivihiilikäyttöistä yksikköä suljetaan lopullisesti. Tämän mahdollistaa Naantalin voimalaitokselle vuonna 2017 valmistunut monipolttoainevoimalaitos, jonka myötä laitoksella, ja samalla seudullisessa kaukolämmön tuotannossa, on siirrytty enimmässä määrin uusiutuvien energianlähteiden käyttöön. Kivihiilen osuus seudullisen kaukolämmön tuotannossa on kuluvan vuoden lopussa enää noin 10 % ja kutistumassa nollaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kaupunkimme oma energiayhtiö Turku Energia on jo 120 vuoden ajan elänyt kaupunkilaisten arjessa mukana, kehittänyt energiahyvinvointiamme, luonut asiakkaidensa tarpeisiin vastaavia ratkaisuja ja palveluja sekä ollut vahvasti mukana ottamassa askeleita kohti kestäviä energiaratkaisuja. Turku Energia on tärkeä hiilineutraalin Turun tekijä.Myös meistä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa huomiseen omilla arjen valinnoillamme muun muassa valitsemalla uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun energiasopimuksen, parantamalla energiankäyttöön liittyviä kulutustottumuksia sekä suosimalla paikallisia toimijoita hankinnoissa.

Tehdään hiilineutraali Turku yhdessä.

Minna Arve

Kaupunginjohtaja, Turun kaupunki

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.