Ti­mo Hon­ka­nen.
30.10.2018

Suomalaisten energiahuoli keskittyy omaan kukkaroon – ei ilmastonmuutokseen

Turku Energia tutki viime keväänä ensimmäistä kertaa suomalaisten energiankulutuksen ja energian ostamisen suhdetta omatuntoon. Tutkimuksemme paljasti, että kuluttajien valintoja ohjaa ennen kaikkea oma kukkaro ja sen tasapaino – ilmastonmuutosta ja kolkuttavaa energiaomatuntoa enemmän. Sähkön ja lämmön tuotantomuodot sekä niiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset tulevat valintaperusteissa vielä toistaiseksi vasta hinnan jälkeen. Tutkimuksemme tulokset kuitenkin paljastavat sen, että jos eri tavoin tuotetun energian hinta olisi sama, ympäristöystävällisyys olisi suomalaisten ensisijainen valintaperuste energiayhtiötä valittaessa. Reilusti yli puolet vastaajista kokeekin käyttämänsä energian tuottamismuodon tärkeäksi. Kuitenkin vain reilut 40 prosenttia vastaajista tietää, millä energianlähteillä oma sähkö on tuotettu. Tuloksissa voi siis tulkita olevan ristiriitaa, jonka me tulkitsimme vastaajien rehellisyydeksi. Kuten tutkimuksen tuloksetkin kertovat, suomalaiset ovat kyllä tietoisia ympäristöystävällisistä energiantuotantomuodoista. Aurinkoenergia sekä tuuli- ja vesivoima nousivat vähemmän yllättäen suomalaisten puhtaimpina koetuiksi energiantuotantomuodoiksi. Viime kädessä lopullista valintaa ohjaa vielä kuitenkin hinta. Kaksi kolmasosaa vastaajista kokee hyvää omatuntoa tekemistään energiaratkaisuista. Tutkimuksemme mukaan puhtain energiaomatunto on yli 60-vuotiaalla, omakotitalossa asuvalla miehellä, joka on kiinnostunut energia-asioista ja on tietoinen, millä energiantuotantomuodolla tuotettua sähköä omaan talouteen tulee. Varttuneempi väestö pyrkii myös säästämään energiaa nuoria selkeästi useammin. Mielenkiintoisena havaintona tuloksissa nousi esiin se, että kolmannes tutkimuksen nuorimmasta vastaajaryhmästä ei tiedä miten voisi vaikuttaa ilmastonmuutokseen, vaikka siihen olisi kiinnostusta. Tässä vastaajaryhmässä myös tiedostetaan ja tunnistetaan ilmastovaikutukset ja -muutokset. Toisaalta kuitenkin harvemmin ollaan tietoisia siitä, millä tuotantomuodolla tuotettua energiaa omaan kotiin tulee. Useimmin huonoa energiaomatuntoa poteekin alle 30-vuotias nainen. Minkälaisilla teoilla ihmiset sitten voisivat keventää energiavalintoihinsa liittyvä tunnontuskia? Tuloksiin nojaten eniten suomalaisten energiaomaatuntoa parantaa energian säästäminen omissa arjen valinnoissa. Vastaajista 77 prosenttia pyrkii vähentämään energiankulutustaan. Kulutuksessa säästäminen tuo hyvää omaatuntoa 54 prosentille. Näiden jälkeen eniten omaatuntoa parantavat jätteiden kierrättäminen polttoaineiksi ja ympäristöystävälliset liikkumisen ratkaisut. Tutkimuksen tulokset paljastavat myös sen, että oman kotitalouden tosiasiallinen energiankulutuksen määrä ei suoraan vaikuta hyvän tai huonon omantunnon syntymiseen. Pikemminkin tieto ja koettu mahdollisuus vaikuttaa omiin energiavalintoihin ja sähkönkulutukseen parantavat energiaomatuntoa. Jos energiaa koskevat päätökset perustuvat vain hintaan, ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu huomattavasti. Tutkimuksen tulokset haastavatkin meidät energiayhtiöt vastaamaan asiakkaidemme kysyntään edelleen kehittämällä ympäristöystävällistä tuotantoa ja ilmastoystävällisiä kilpailukykyisiä tuotteita, tarjoamalla ajantasaista, olennaista ja helposti saavutettavaa tietoa sekä kehittämällä ja tarjoamalla energiapalveluita, joiden avulla jokainen voi tehdä talouteensa sopivia energiaviisaita ratkaisuja. Yhtiönä meidän puhdas energiaomatuntomme syntyy siitä, että teemme kestävää energiatulevaisuutta päivittäin, yhdessä asiakkaidemme kanssa. Turulla on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamisessa olemme ilolla mukana. Saavutammekin jo tänä vuonna vuodelle 2020 asettamamme tavoitteen, eli puolet myymästämme sähköstä ja lämmöstä on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä. Ja uusi rima on jo asetettu. Mutta talkoisiin tarvitaan mukaan kaikki, sillä arjen valinnoilla on suuri merkitys. Oletko sinä jo mukana? Timo Honkanen Toimitusjohtaja Turku Energia

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.