Vesa Vaskikari.
26.04.2017

Sähkölaitoksesta turkulaisten omaksi sähköverkkoyhtiöksi

Sähkölaitoksesta turkulaisten omaksi sähköverkkoyhtiöksi

Joskus kauan sitten sähköverkoissa virtasi sähköä sähkölaitoksilta vain yhteen suuntaan asiakkaalle. Sähköverkkojen olemassaolon tunnisti erityisesti pylväissä kulkevista johdoista sekä kumipyörillä kulkevista mittarinlukijoista. Olimme ikään kuin yhtä suurta perhettä ja kielen käyttöön oli vakiintunut tuo sähkölaitos-termi. Tekemämme työt olivat ”kaupungin hommia”. Sähkönkulutuksia arvioitiin ja sitten vuorostaan tasattiin. Näin mentiin vuodesta toiseen kunnes kaikki muuttui. Turku Energia yhtiöitettiin vuonna 1995 ja sähköverkot eriytettiin omaksi yhtiökseen vuoden 2006 alussa. Sähköverkkotoiminta muuttui säädellyksi ja se piti erottaa Turku Energian sähkön myynnistä. Myöhemmin asiakkaamme alkoivat saada ajantasaisempaa tietoa omasta sähkökulutuksestaan etäluettavien mittareiden ansiosta. Asiakkaistamme on tullut hintatietoisempia ja vaatimukset sähkön toimitusvarmuudelle on lisääntynyt. Kiinnostus omaan energiankulutukseen ja sen vähentämiseen on kasvanut. Pientuotannon määrä on kasvussa, aurinkopaneelien määrä lisääntyy. Sähköinen liikenne lisääntyy ja sähköverkon älyteknologia etenee vauhdilla. Digitalisaation lisääntyminen luo uusia mahdollisuuksia asiakasrajapinnassa energiayhtiöille, mutta erityisesti myös sähkön käyttäjille. Adato Energia Oy teetti viime vuonna asiakastyytyväisyystutkimuksen kotimaisten sähköverkkoyhtiöiden asiakkaille. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sähköverkkotoimijoiden asiakkaiden tyytyväisyyttä näiden toimintaan ja palveluihin sekä löytää toiminnan keskeiset kehittämiskohteet ja vahvuudet. Turku Energia Sähköverkkojen saama yleisarvosana oli kyselyyn vastanneiden keskuudessa yksi parhaista. Asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä toimintaamme kokonaisuutena ja imagomme on hyvällä tasolla. Tutkimuksessa selvisi, että hyvään asiakassuhteeseen vaikuttavat erityisesti häiriötön sähkönjakelu, palveluhaluinen henkilöstö sekä kilpailukykyinen hinta. Tähän palautteeseen olemme vastanneet saavuttamalla viime vuonna kaikkien aikojen parhaan toimitusvarmuustason sekä kuulumalla edelleen Suomen edullisimpien verkkoyhtiöiden joukkoon. Asiakas on meille entistäkin tärkeämpi. Asiakkaat eivät ole meille pelkästään liittyjiä tai käyttöpaikkoja vaan turkulaisia, jotka haluavat meiltä hyvää asiakaspalvelua ja häiriötöntä sähkönjakelua. Kuuntelemme entistä herkemmin asiakkaitamme ja reagoimme mahdollisimman nopeasti asiakkaidemme tarpeisiin, kuten myöskin toimialalla tapahtuviin muutoksiin. Pyrimme puhumaan asiakastilanteissa asiakkaidemme kielellä. Asiakaslupauksemme mukaisesti, olemme lähellä ja näemme kauas. Vesa Vaskikari Kirjoittaja toimii toimitusjohtajana Turku Energia Sähköverkot Oy:ssa

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.