Kaukolämmön lämmönjakokeskuspalvelu
26.11.2021

Onnea on olla kaukolämmittäjä Turun seudulla

Lokakuussa 2021 mitattiin kaukolämmön asiakastyytyväisyyttä kansallisessa ja puolueettomassa EPSI Ratingin toteuttamassa kyselyssä, jonka tulokset valmistuivat marraskuussa. Kyselyn tavoitteena oli selvittää kaukolämmön asiakkaiden tyytyväisyyttä yhtiön toimintaan ja palveluihin.

Pärjäsimme kyselyssä erinomaisesti, sillä sekä kokonaisasiakastyytyväisyydessä että asiakasuskollisuudessa Turku Energian kaukolämpö sijoittui kyselyn toiseksi. Turun seudulla kaukolämmittävien mielestä erityisesti lämmön tuotelaatu, odotukset, imago ja vastine rahalle olivat kyselytuloksen parhaat. Erityiskiitosta saimme asiakkuuden vaivattomuudesta, yhteiskuntavastuullisuudesta sekä toimitusvarmuudesta. Tulokset siis todistivat asiakaslupauksemme onnistuneen eli olemme olleet asiakkaitamme lähellä ja samalla nähneet myös kauas.
Erityisesti hymyn huulille nosti sijoittuminen parhaaksi kestävän kehityksen indeksissä, jossa mitataan asiakkaiden odotuksia kestävään liiketoimintaan, ympäristöhaittojen minimointiin sekä laajaan yhteiskuntavastuuseen. Tähän olemmekin tehneet merkittäviä panostuksia jo usean vuosikymmenen ajan, jonka myötä kaukolämmön uusiutuvan tuotannon osuus on tällä hetkellä huikeat 80 % ja olemme tehneet päätöksen lopettaa kivihiilen käytön kaukolämmön perustuotannossa vuonna 2022.

Kysely myös osoitti, että asiakkaamme ovat keskiarvoa vaativampia kestävän kehityksen suhteen sekä hyvin ympäristötietoisia, sillä myös vaatimukset energiatoimialaa kohtaan ovat Turun seudulla erittäin korkeat. Tämän olemme tunnistaneet ja ottaneet niin sosiaalisen, ympäristöllisen että taloudellisen vastuun yhdeksi toimintamme kulmakivistä. Tulosten perusteella pystymme siis toteamaan, että asiakkaiden kovat odotukset on myös pystytty lunastamaan todellisten tekojen kautta. Tätä myötä on hienoa jatkaa yhdessä matkaa kohti täysin uusiutuvaa samalla entistäkin kilpailukykyisempää lämmön tuotantoa seuraavien vuosien aikana!

Asiakastyytyväisyyskyselyt ovat merkittävä tekijä yritysten toiminnan kehittämisessä ja ohjaamisessa. Erinomainen tulos kertookin onnistuneista teoista ja asiakkaiden odotuksiin vastaamisesta, mutta ei anna syytä jäädä laakereilleen lepäämään. Haluamme jatkossakin tuottaa kaikille asiakkaillemme eri palveluista riippumatta ensiluokkaisen asiakaskokemuksen sekä viestiä teoistamme turunseutulaisten arjen parantamiseksi.

Lotta Lyytikäinen.

Lotta Lyytikäinen
Tuoteryhmäpäällikkö
Turku Energia Lämpö

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.