Ville Kuusisto.
13.06.2022

Miksi sähkön hinta vaihtelee?

Aloitin työt Turku Energian sähkönhankinnassa kesällä 2017, eli viisi vuotta sitten. Sähkömarkkina toimi silloinkin samalla tavalla kuin nykyään – sähkön hinta muodostuu sähkön tuotannon ja sähkönkulutuksen tasapainosta. Mitä enemmän on tarjolla sähköä, sitä halvempaa se on.

Miksi sähkö on niin kallista kuin se on? Pohjoismaissa sähkö hinnoitellaan kaikille yhteisessä sähköpörssissä Nord Poolissa. Sähköpörssissä hinta muodostuu muun muassa vesivoiman saatavuudesta, polttoaineiden hinnasta sekä tuulituotannon määrästä. Samalla, kun tuulituotanto on lisääntynyt, muuta sähköntuotantoa on poistunut verkosta. Esimerkiksi Ruotsissa on poistunut kaksi ydinvoimalaa, joka on vähentänyt sähköntuotannon määrää. Tämä on johtanut siihen, että maakohtaisesti sähkön tuotannon ja kulutuksen välinen epätasapaino on kasvanut. Sähkön siirron määrä on myös kasvanut Pohjoismaista muualle Eurooppaan johtuen Keski-Euroopan korkeista markkinahinnoista. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös Suomen sähkönhintaan.

Sähkön hinta oli vuonna 2020 poikkeuksellisen edullista, hintatasoltaan noin viisi senttiä kilowattitunnilta. Syksyllä 2021 hinnat lähtivät huomattavaan nousuun. Pääsyynä tähän oli fossiilisten polttoaineiden nopea ja korkea hinnannousu, joka vaikutti myös Pohjoismaiden sähkön hintoihin. Geopoliittinen tilanne aiheutti sen, että energiaa on käytetty painostuskeinona. Tästä syystä energian saatavuus heikentyi ja hintataso nousi koko Euroopassa.

Me kuluttajat koimme muuttuneen tilanteen energiahintojen nousuna. Tällä hetkellä sähkön hinta kotitalouksille maksaa noin 13–20 senttiä kilowattitunnilta riippuen sopimuksen tyypistä. On uutisoitu, että energian hintojen nousun takia yleinen hintataso tulee nousemaan: esimerkiksi ruoan hinnankasvuksi on arvioitu noin 12 %. Energian hinnan uskotaan pysyvän korkeana niin kauan, kunnes Venäjän ja Ukrainan tilanne rauhoittuu.

Suurella osalla kuluttaja-asiakkaista on kiinteähintainen sähkösopimus. Sopimuksen hinta määräytyy sopimuksen tekohetkellä ja se pysyy vakiona sopimuskauden ajan, eli voit huoletta lämmittää saunaa tai tehdä ruokaa kuten haluat. Omakotitaloasujat hankkivat nyt ahkerasti katoilleen aurinkopaneeleja, jolloin he tuottavat itse sähköä omaan käyttöönsä. Kun sähkönhinta on korkealla, aurinkopaneeli-investointi
maksaa nopeasti itsensä takaisin.

Me Turku Energiassa huolehdimme energia-asiasi, jotta sinä voit nauttia kesästä!

Ville Kuusisto
riskienhallinnan asiantuntija
Turku Energia

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.