Timo Honkanen.
16.03.2023

Määräaikaisten sopimusten hinta sitoo myös Turku Energiaa

Viime viikkoina keskusteluissa ovat olleet määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ja ehdot. Etenkin kysymyksiä herättää nyt sähkön markkinahintojen laskiessa ymmärrettävästi se, miksi määräaikaisten sopimusten hinta ei laske. Kokonaisuuden hahmottamiseksi haluamme selventää sähkömarkkinan toimintaa.

Syksyllä alkaneen energiakriisin yhteydessä sähkön päivittäiset hinnat (pörssisähkö) ja kiinteät hinnat nousivat räjähdysmäisesti. Hintanäkymät olivat syksyllä hyvin erilaiset, kuin mitä kulunut talvi on osoittanut johtuen koko Euroopassa vallinneesta ennustettua lämpimämmästä säästä. Markkinahintojen nousu vaikutti siihen, että energiayhtiöt lopettivat syksyn edetessä hetkellisesti kokonaan määräaikaisten sopimusten tarjoamisen. Niiden määräaikaisten sopimusten hinta, joita syksyllä vielä tarjottiin, oli huomattavasti aiempia sopimuksia kalliimpi.

Sähkömarkkinalla on kiinteähintainen markkina (johdannaismarkkina) ja muuttuvahintainen markkina (pörssisähkö). Se, että viime aikoina muuttuvahintaisilla markkinoilla on nähty hintojen laskua, ei näy eikä vaikuta aiemmin tehtyihin kiinteähintaisen markkinan sopimuksiin. Sähkön hinta määräytyy asiakkaalle sopimustyypin, sopimuksen keston ja sopimuksen tekohetken perusteella.

Pörssisähkössä eli tuntihinnoitellussa sähkössä asiakkaan sähköenergianhinta muuttuu tunneittain. Hinta määräytyy edellisenä päivänä seuraavaksi päiväksi sähköpörssissä. 

Toistaiseksi voimassa olevissa sähkösopimuksissa hinta määritetään kiinteäksi sovitulle ajanjaksolle sekä päivitetään sovitulle ajanjaksolle markkinahinnan mukaisesti. Toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen hinta ei ole sidoksissa pörssisähkön hintaan. 

Määräaikaisen sähkösopimuksen hinta kiinnitetään koko sopimuskaudelle hinnoitteluhetkellä. Hinta määräytyy sen hetkisen markkinahinnan perusteella ja pysyy koko sopimuskauden ajan asiakkaalle samana. Sähkömarkkinan muutokset sopimuskaudella eivät nosta tai laske määräaikaisen sopimuksen hintaa, eivätkä myöskään muuta myyjän hankintahintaa sopimuskauden aikana.

Viime syksyyn ajoittui myös paljon keskusteluissa olleen Louna TPK -sähkösopimuksen hinnoittelu. Turku Energia tarjosi neuvotteluiden lopputuloksena TPK Ry:n jäsenistölle sen hetkiseen markkinatilanteeseen nähden kilpailukykyisen sopimusvaihtoehdon.  TPK:n jäsenillä oli vapaus valita joko Louna TPK -jatkosopimus tai mikä tahansa muu markkinoilla oleva sähkötuote.

Kun määräaikainen sähkösopimus solmitaan kiinteällä myyntihinnalla asiakkaille, Turku Energia ostaa vastaavan energiamäärän koko sopimuskaudelle samalla hintatasolla. Turku Energia ei siis voi keskeyttää hankintaansa kesken sopimuskauden tai ei voi saada määräaikaisia sopimuksia varten hankkimalleen energialle halvempaa hintaa kesken sopimuskauden.

Niille asiakkaille, jotka tekivät Turku Energian kanssa Louna TPK -jatkosopimuksen, lähetettiin sopimuksen teon yhteydessä sopimusvahvistus, jossa asiakasta pyydettiin tarkistamaan sopimusvahvistuksen tiedot kolmen viikon sisällä. Ellei asiakas tänä aikana huomauttanut vahvistuksen poikkeavan sovitusta, astui sopimus voimaan.

Sähkömarkkinoiden nopeat muutokset syksyllä aiheuttivat tilanteen, jolla on ollut valitettavasti hintaa nostavia vaikutuksia osalle asiakkaistamme.  Mikäli Turku Energia nyt alentaisi määräaikaisten sopimusten hintoja, se tuottaisi yhtiölle kymmenien miljoonien eurojen tappiot, mikä ei ole mahdollista toimintamme jatkuvuuden turvaamiseksi.  Asia ei ole siis tahdostamme kiinni.

Timo Honkanen
toimitusjohtaja
Turku Energia

Kirjoitus on julkaistu myös Turun Sanomien lukijoilta-palstalla 11.3.2023.

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.