08.06.2021

Luotettava sähköverkko vaatii huoltoa, ylläpitoa ja investointeja

Luotettava sähköverkko vaatii huoltoa, ylläpitoa ja investointeja

Turkulainen, tiesitkö, että oma sähköverkkoyhtiösi kuuluu valtakunnan edullisimpien joukkoon? Näin kertoo taas tuorein Energiaviraston ylläpitämä sähkönsiirron tyyppikäyttäjien hinnoittelutilasto (https://energiavirasto.fi/sahkon-hintatilastot ). Turkulaisten oma verkkoyhtiö on lähes millä tahansa tyyppikäyttäjämallilla (pientalo, kerrostalo jne. ) vertailtuna yksi Suomen edullisimmista jakeluverkkoyhtiöistä. Hinnoitteluun vaikuttaa tietysti myös se, että toimimme pitkälti kaupunkialueella, jossa tiivis rakentaminen edesauttaa tehokasta ja taloudellista verkkoliiketoimintaa.

Edullisen hinnoittelumme lisäksi tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme mahdollisimman toimitusvarma ja luotettava sähkönjakelu. Viime vuonna asiakastamme kohden laskettu keskeytysaika oli verkossamme keskimäärin 11 minuuttia. Kaksikolmasosaa asiakkaistamme säilyi kuitenkin kokonaan ilman sähkönjakelun häiriöitä toimitusvarmuutemme eteen tehtyjen investointien ja toimenpiteiden ansiosta.

Hyvä toimitusvarmuus ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan vaatii investointeja verkon ylläpitoon ja rakentamiseen usein eri toimenpitein. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi ilmajohtoalueiden raivaukset maasta käsin ja helikopterilla, sähköverkkomme automaation kehittäminen ja ilmajohtojen maakaapelointi niillä alueilla, joissa se maaston puolesta mahdollista sekä varautumista ja harjoittelua poikkeustilanteisiin ja ajantasaista asiakasviestintää. Olennaista on myös ammattilaistemme osaamisen ylläpito, jolla varmistamme verkkomme toimivuuden myös normaalista poikkeavissa tilanteissa.

Kuluneeseen vuoteen on mahtunut niin korona-epidemian tuoma poikkeustilanne kuin haastavia sääilmiöitä, joiden hoitamiseen henkilöstömme on vastannut sitoutuneella ammattitaidolla. Näissä poikkeustilanteissa roolimme yhteiskunnallisesti kriittisenä toimijana korostuu entisestään.

Sähkömarkkinalaki edellyttää verkkoyhtiöiltä säävarmaa sähkönjakeluverkkoa vuoteen 2028 mennessä. Tämä tarkoittaa, että yksittäinen sähkökatkos saa kestää kaava-alueilla myrskyn tai lumikuorman seurauksena alle kuusi tuntia ja muualla alle 36 tuntia. Meidän verkkoalueeseen kuuluu pitkälti maakaapeloitua kaupunkiverkkoa, mutta myös saariston alue, jossa ilmajohtoverkko on sääilmiöille hyvinkin altis. Tekemämme ja tulevat investoinnit kohdistuvat juuri säävarman verkon rakentamiseen, ja näitä investointeja jatkamme, jotta voimme taata koko verkkoalueellamme toimitusvarman sähkönjakelun ja täyttää sähkömarkkinalain vaatimukset.

Nyt meneillään oleva keskustelu verkkoyhtiöiden sallitun tuoton laskemisesta hankaloittaa tämän tavoitteen saavuttamista. Riskinä on, että suunnittelut sallittuun tuottoon kohdistuvat toimenpiteet kohdistuvat epätasaisesti sähköverkon osiin tai sen haltijoihin. Vaikutukset voivat olla kovempia tiheästi asutuilla ja korkealla toimitusvarmuudella saavutetuilla kaupunkiyhtiöillä, joissa hinnat ovat jo alan alhaisimpia. Seurauksena voi olla myös sähkönsiirron toimitusvarmuuden ja laadun heikentyminen, jos investointeja toimitusvarmuuteen ei voi suunnitellusti toteuttaa.

Kaupunkiverkkoyhtiön edustajana toivon tähän keskusteluun malttia, päättävien tahojen asiaan perehtymistä ja viisaita päätöksiä. Tavoite meillä kaikilla on kuitenkin sama, asiakasystävällisesti hinnoiteltu luotettava sähkönsiirto.

Tomi Toivonen
Kirjoittaja työskentelee Turku Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtajana

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.