Turku Energian osasto Yrityskylässä.
15.12.2020

Energia on elintärkeä osa yhteiskuntaa – myös kuudesluokkalaisten Yrityskylässä

Yrityskylässä on havaittavissa aamuisin iloinen puheensorina ja pienoinen jännitys, kun oppilaat saapuvat pienoisyhteiskuntaan ja etsivät pienoisyritystään, jossa työskennellään päivän ajan. Oppilaat ovat valmistautuneet päivään koulussa opettajan johdolla ja Yrityskylä-päivä huipentaa kokonaisuuden. Jokaiselle oppilaalle on oma ammatti ja pienoisyhteiskunta tarjoaa oppilaille runsaasti mahdollisuuksia harjoitella vuorovaikutusta, vaikuttamista, kuluttamista, päätöksentekoa, yritteliäisyyttä ja vastuullisuutta toiminnallisen pedagogiikan keinoin. Jokainen voi tunnistaa päivän aikana omia vahvuuksiaan ja tarvittaessa tarjolla on ohjausta ja neuvoja. Yrityskylä-päivissä voi aistia oppimisen riemun. Ihan parasta on huomata, kun oppilas itse tunnistaa oppineensa Yrityskylä-päivässä erilaisia tietoja ja taitoja! 

Yrittäjyyskasvatus on ollut opetussuunnitelmissa 1990-luvulta alkaen ja näkyy nykyisin etenkin laaja-alaisten taitojen osaamistavoitteissa eli tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamana kokonaisuutena. Yhdeksi laaja-alaisen osaamisen oppimistavoitteista on nostettu työelämätaidot ja yrittäjyys. Opetussuunnitelma suositteleekin työelämään tutustumista ja yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä toiminnallisia tilanteita, joissa korostuu tekemällä oppiminen. Näin oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti, toimimaan muutostilanteissa joustavasti ja luovasti ja tarttumaan asioihin aloitteellisesti ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Yhdessä Turku Energian kanssa Yrityskylä pystyy merkittävästi lisäämään alakouluikäisten oppilaiden energia-alan ja energiatietouden tuntemusta ja vastuullisuutta toiminnallisen pedagogiikan kautta Yrityskylä Varsinais-Suomessa.  

Yrityskylän oppimiskokonaisuus koostuu opekoulutuksesta, oppimateriaalista ja oppitunneista koulussa, sekä vierailusta Yrityskylän oppimisympäristöön. Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa. Yrityskylän tarina alkaa vuodesta 2010 ja se perustuu suomalaiseen opetussuunnitelmaan. 

Turku Energia toimii pienoisyhteiskunnan energiayhtiönä 

Yrityskylä Varsinais-Suomessa jokainen kuudesluokkalainen toimitusjohtaja käy päivän alussa Turku Energian energialaitoksella tekemässä sähkösopimuksen. Asiakkaita laskutetaan sähkön käytöstä kulutuksen mukaan sekä neuvotaan järkevään energiankulutukseen ja sähkönsäästöön. Kiertotalous ja uusiutuvat energiamuodot ovat tärkeitä teemoja Turku Energian pienoisyrityksessä.  

Oppilaat toimivat Yrityskylä-päivän aikana Turku Energian toimitusjohtajan, verkostoasentajan, asiakasneuvojan ja energia- ja turvallisuuspäällikön ammateissa ja saavat kokemusta mm. budjetoinnista, johtamisesta, sähköntuotannosta, energianeuvonnasta, aurinkovoimalan käytöstä, aurinkopaneeleista, kriisisuunnitelmasta ja verkkosuunnittelusta sekä metsätähteiden hyödyntämisestä biopolttoaineena. Kaikissa ammateissa korostuu vuorovaikutus muiden kylässä olevien oppilaiden kanssa. Yrityskylä-päivän aikana oppilaat saavat merkittävän määrän tietoutta sekä energiasta että työelämätaidoista. Turku Energia on vastuullisesti mahdollistamassa oppilaille tämän yhteiskunnan toimintaa tukevan mahdollisuuden tutustua työelämään poikkeuksellisen hienolla tavalla. Vaasan yliopiston tutkimuksen mukaan Yrityskylä parantaa merkittävästi nuorten talousosaamista. https://www.tat.fi/tuore-tutkimus-osoittaa-yrityskyla-ylakoulun-vaikuttavuuden/ 

Yrityskylä Varsinais-Suomessa tehdään työtä sen puolesta, että jokaisella suomalaisella on rohkeutta ja intoa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä.  Lukuvuosittain asetamme itsellemme tavoitteen palvella n. 5000 kuudesluokkalaista ja n. 4000 yhdeksäsluokkalaista opettajineen yli 30 kunnan alueelta Yrityskylän oppimiskokonaisuuksien kautta Yrityskylä Varsinais-Suomessa. Toimintaa ja tavoitetta toteutetaan vahvalla yhteistyöllä lukuisten alueellisten ja valtakunnallisten yritysten, kuntien, yhdistysten, säätiöiden, ministeriöiden ja sekä toisen asteen että korkea-asteen oppilaitosten kanssa.    

Suvi Ylikylä-Elers 
Aluepäällikkö, Yrityskylä Varsinais-Suomi 
Talous ja nuoret TAT 

Yrityskylä on peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu Yrityskylä toimii Suomessa yhdeksällä alueella tavoittaen 80 prosenttia kuudesluokkalaisista ja 65 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista. Yrityskylä on osa Talous ja nuoret TATia. TAT on valtakunnallinen vaikuttaja, joka auttaa nuoria kehittämään talous- ja työelämätaitoja sekä innostumaan yrittäjyydestä. www.yrityskyla.fiwww.tat.fi 

Suvi Ylikylä-Ellers toimii Yrityskylä Varsinais-Suomen aluepäällikkönä.
Turku Energian osasto Varsinais-Suomen Yrityskylässä.

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.