Ostamme tuottamasi sähkön – tee kanssamme MinunSähkö-sopimus

Pientuottaja – ostamme tuottamasi sähkön

Voit tuottaa sähköä omaan tarpeeseesi aurinko-, tuuli tai biolaitoksella. Kun oma tuotantolaitoksesi on kytketty sähköverkkoon, voit käyttää kodissasi rinnakkain sekä sähköyhtiöltä ostettua sähköä että omaa tuotantoasi. Kun tuotat enemmän sähköä kuin kulutat, siirtyy ylijäämä sähköverkkoon muiden käytettäväksi. Tämän ylijäämäsähkön voit myydä meille.
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja tee kanssamme MinunSähkö-sopimus!

MinunSähkö-sopimus pientuottajille

Tavoitteenamme on edistää hajautettua energiantuotantoa ja lisätä uusiutuvien energialähteiden määrää tuotannossamme. Ostamme siis mielellämme myös mikro- ja pientuotantolaitoksessasi tuotettua sähköä, joka jää yli omasta käytöstäsi. Tee kanssamme MinunSähkö-sopimus!

Saat parhaan edun tuotannostasi, kun pystyt käyttämään suurimman osan tuottamastasi sähköstä itse. Silloin oma sähköntuotantosi korvaa sähkön hinnan lisäksi myös sähkön jakelumaksun ja sähköveron osuudet. (Tarkempaa tietoa siitä, mistä sähkölaskun summa muodostuu, saat täällä.)

 • MinunSähkö-sopimus on mikro- tai pientuotantolaitoksen myyntisopimus sähkönmyyjän eli Turku Energian kanssa.
 • Verkkoon tuotettu sähköenergia hyvitetään asiakkaalle normaalin sähkölaskun yhteydessä, kun pientuotannon ostosopimus on tehty.
 • Maksamme sähkön pientuotannosta kuukausittain jälkikäteen Nord Pool Spotin paikallisen hinta-alueen Spot-hinnan (sopimuksen tekohetkellä Helsingin hinta-alue) vähennettynä välityspalkkiolla 0,30 snt/kWh, alv 0 %. Mikäli mikro- tai pientuottaja on alv-velvollinen, ostohintaan lisätään alv 24 %. Kuukausimaksu on 0 €/kk.

Edellytyksiä MinunSähkö-sopimuksen tekoon:

 • Ylijäämäsähkön ostamisesta tehdään erillinen sopimus.
 • Tuotantolaitoksesi on kytketty jakeluverkkoon (missä päin Suomea tahansa).
 • Käyttöpaikassasi on oltava tuntimittauslaitteisto, jolla on mahdollista mitata verkosta otettu ja verkkoon tuotettu sähkön määrä.
 • Käyttöpaikassa tulee olla voimassa Louna Tunti -sähkösopimus.
 • Verkkoyhtiösi on kyettävä lähettämään meille tieto verkkoon siirretyn sähkön määrästä tunnin tarkkuudella.

Lue lisää pientuotannon liittämisestä sähköverkkoon. Olemme koonneet infopaketin sähkön pientuottajille.

Entä tuottamasi sähkön verotus?

 • Mikro- ja pienvoimalaitokset, joiden nimellisteho on alle 100 kilovolttiampeeria (kVA) on 1.5.2015 alkaen vapautettu tuotannon sähköverosta. Sitä aiemmin raja oli 50 kVA:a.
 • Yli 100 kilovolttiampeerin nimellistehoinen voimalaitos pysyy verotuksen ulkopuolella, jos sen kalenterivuodessa tuottaman sähkön määrä on enintään 800 000 kilowattituntia (kWh). Tällaisesta tuotantolaitoksesta tehdään koko vuodelta yksi veroilmoitus.
 • Tämän lisäksi alle 10 000 euron vuosimyynti on vapautettu arvonlisäverosta, jollei pientuottaja ole muilla perusteilla arvonlisäverovelvollinen.
 • Verotuksellisesti mikrovoimalaitosten ja pienvoimalaitosten kategoriaan pääsevien voimalaitosten itse käyttämä ja suoraan kulutukseen siirtämä sähkö on verotonta. Myös sähkön siirto verkkoon on näille voimalaitoksille verotonta.
 • Kun tuottamasi sähkö siirretään eteenpäin, perii verkonhaltija normaalin sähköveron sähkön käyttäneeltä asiakkaalta.

Tarkempaa tietoa voit hakea Verohallinnon sivuilta.

Henkilökohtaista palvelua – kuten sinulle sopii.